Author: arne.viste@lyse.net

Fritt fram for nye ansettelser!

Fritt fram for nye ansettelser!

BALLEN LIGGER HOS STORTINGET HVIS ARBEIDET SKAL STANSES Påtalemyndigheten (ved politiet) har tatt en beslutning...

Skattetrekket fra 2015 og 2016 er overført til skattevesenet! 0

Skattetrekket fra 2015 og 2016 er overført til skattevesenet!

Hurra! Vi har fått brev om at skattevesenet ønsker pengene overført til seg. Tidligere har de...

Fortsatt ingen respons fra myndighetene 0

Fortsatt ingen respons fra myndighetene

Det har blitt en vane for myndighetene å ikke svare på spørsmål eller reagere på...

Renvasking 0

Renvasking

Straffeprosesslovens § 241: En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos retten begjære foretatt...

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett 0

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett

Denne saken illustrerer med all tydelighet hvor viktig det er med god kvalitet i lovarbeidet....

Statsadvokaten 0

Statsadvokaten

I straffeprosessloven og påtaleforskriften finner jeg en rekke bestemmelser som skal sikre retten til en rettferdig rettergang. Av...

Den fjerde dyktige 0

Den fjerde dyktige

Den første dyktige ble ansatt i juni 2015. Hun arbeider med å etablere Pbok.no Den...