Category: Domstolene

Plog AS er konkurs

Plog AS er konkurs

PLOG AS ER KONKURS I 2014 bekreftet Gud kallet mitt med historien om barnet som gav...

Tiltalebeslutning

Tiltalebeslutning

10.04.2019 fatter politiet sin tiltalebeslutning Jeg kjenner meg lettet over at politiet i Oslo nå...

Renvasking 0

Renvasking

Straffeprosesslovens § 241: En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos retten begjære foretatt...

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett 0

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett

Denne saken illustrerer med all tydelighet hvor viktig det er med god kvalitet i lovarbeidet....