Category: Alle innlegg

Alle innlegg som publiseres offentlig

Plog AS er konkurs

Plog AS er konkurs

PLOG AS ER KONKURS I 2014 bekreftet Gud kallet mitt med historien om barnet som gav...

Tiltalebeslutning

Tiltalebeslutning

10.04.2019 fatter politiet sin tiltalebeslutning Jeg kjenner meg lettet over at politiet i Oslo nå...

Pause i deler av virksomheten til Plog AS

Pause i deler av virksomheten til Plog AS

EN STOR SEIER Plog AS har oppnådd en siktelse i straffesak med anm.nr. 14256116. Det...

Q&A og myndighetenes veiledningsplikt

Q&A og myndighetenes veiledningsplikt

Jeg ønsker finne ut av hva grunnlov og menneskerettslov betyr for de ureturnerbare asylsøkerne, og...

Fritt fram for nye ansettelser!

Fritt fram for nye ansettelser!

BALLEN LIGGER HOS STORTINGET HVIS ARBEIDET SKAL STANSES Påtalemyndigheten (ved politiet) har tatt en beslutning...

Skattetrekket fra 2015 og 2016 er overført til skattevesenet! 0

Skattetrekket fra 2015 og 2016 er overført til skattevesenet!

Hurra! Vi har fått brev om at skattevesenet ønsker pengene overført til seg. Tidligere har de...

Fortsatt ingen respons fra myndighetene 0

Fortsatt ingen respons fra myndighetene

Det har blitt en vane for myndighetene å ikke svare på spørsmål eller reagere på...

Renvasking 0

Renvasking

Straffeprosesslovens § 241: En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos retten begjære foretatt...

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett 0

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett

Denne saken illustrerer med all tydelighet hvor viktig det er med god kvalitet i lovarbeidet....

Statsadvokaten 0

Statsadvokaten

I straffeprosessloven og påtaleforskriften finner jeg en rekke bestemmelser som skal sikre retten til en rettferdig rettergang. Av...

Den fjerde dyktige 0

Den fjerde dyktige

Den første dyktige ble ansatt i juni 2015. Hun arbeider med å etablere Pbok.no Den...

Bemanningsforetak 0

Bemanningsforetak

Politiet har gjort noen vurderinger vedrørende «almenne hensyn», men velger holde disse vurderingene hemmelige slik...

Konkurransefortrinn! 0

Konkurransefortrinn!

Tredje seier i saken kom i nytt svar fra skatteetaten datert 05.10.2015. Det legges opp til at vi...

Samaritan og innvandring 0

Samaritan og innvandring

Som søndagsskolelærer elsker jeg å dele bibelfortellingene med den oppvoksende generasjon. Ikke bare fordi de...

Ansettelse 0

Ansettelse

Stevningen er avvist av Stavanger Tingrett og av Gulating Lagmannsrett. Både Stortingets kontroll- og justiskomite, Regjeringsdvokaten,...

Godt nyttår! 0

Godt nyttår!

Vi skriver 2014. Bli med og  feire 200-års jubileet for Norges Grunnlov! Menneskerettighetene Lex Superior Maktfordelingsprinsippet...

Skatterelaterte lover og forskrifter 0

Skatterelaterte lover og forskrifter

03.12.2013 sendte jeg en henvendelse til skatteetaten som jeg ennå ikke har fått svar på....