Politiet i Bergen er tause

Jeg har hørt rykter fra 4 av mine kunder i Bergen om at politiet har vært på disse stedene og sagt at arbeidet må stanses. Det er særdeles alvorlig. Ref grunnlov, menneskerettslov og påtalemyndighetens henleggelse av straffesaken mot Plog AS. Som arbeidsgiver prøvde jeg umiddelbart få det bekreftet, men uten hell så langt. 2018-09-05 Spørsmål om arbeidsnekt

Fredag 7. september lyktes jeg omsider etter iherdig telefonarbeid å komme til rett saksbehandler på saken, nemlig politijurist på utlendingsfeltet med påtalekompetanse, Arne Fjellstad. Han kunne ikke svare på om det er gitt arbeidsnekt eller ei. Jeg presser ham på hvorfor, og han forklarer det med at Plog AS ikke er part i saken. For øvrig er han en grei kar som har sans for initiativet mitt, og som også informerer meg om diverse anmeldelser av Plog AS som han ser i systemet, men som Stavangerpolitiet hemmeligholder for meg.

Tross dokumenterte arbeidskontrakter, utleieavtaler, timeliste og lønnslipper, valgte Arne Fjellstad utelukkende å forholde seg til det innsyn han har i arbeidstakerregisteret, der ansettelsen i Plog ikke var oppført. Jeg forklarte misforståelsen som følger. 2018-09-07 Oppfølging av spørsmål om arbeidsnekt Arne Fjellstad har ikke tatt disse opplysningene til etterretning. Alle andre politidistrikt, samt skatteetat og arbeidstilsyn, anerkjenner Plog AS sitt arbeidsgiveransvar i disse sakene, så konklusjonen i Bergen er noe underlig.

Fortsatt uten svar på om det foreligger arbeidsnekt, meldte jeg fredag 28. sept kommunikasjonsansvarlig hos politiet at tålmodigheten var slutt, og at jeg ville komme til Bergen onsdag 3. okt for å be om svar.

Mandag 1.okt gir kommunikasjonsansvarlig meg beskjed om at jeg kan få 30 minutt møte med Arne Fjellstad i Bergen mandag 8. eller tirsdag 9. Jeg sier at det er lite interessant å reise til Bergen for å snakke 30 minutt med en person som ikke anser meg som part, og som heller ikke kan svare på spørsmålene jeg har. Kommunikasjonsansvarlig sier tilbake at det er det eneste de kan tilby – Take it or leave it. Jeg avslår og melder ankomst som planlagt onsdag 3. okt. kl 12:00.

Resepsjonen mottar meg kl 11:30. Resepsjonsdamen er kjent med besøket, og melder min ankomst til kommunikasjonsansvarlig.

Ca. kl. 15:00 spør jeg damen i resepsjonen om det er mulig å få to ord med kommunikasjonsansvarlig. Det er det ikke.

Kl. 16:00 stenger de etter at jeg har sittet 4 timer pent og pyntelig i en krok. 3 betjenter kommer for å kaste meg ut med makt. Det blir en noe anspent tone, for de har det veldig travelt. Takk enten Gud for at jeg fikk beholde roen, eller betjentene for at de var veldig profesjonelle. Jeg tror vi sier begge deler. Jeg gikk frivillig.

Vel ute av døra ga politipatruljen gav meg et 24 timers tilbakevendingsforbud, ellers ville de anmelde meg. Jeg ba om å få løftet om anmeldelse skriftlig eller på lydopptak, men det ville de ikke. Jeg informerte om at jeg var kommet til Bergen for å få svar, og hvis eneste måten var gjennom anmeldelse og straff for brudd på tilbakevendingsforbudet, så ville jeg likevel benytte den anledningen tross mulige flekker på rullebladet etterpå. Jeg setter meg derfor i resepsjonen igjen i morgen tidlig når de åpner kl 08:00. Så tar vi det derfra. En arrestasjon av meg vil kunne utløse behandling i Tingretten. Det hadde vært en lettelse for meg, men er dessverre neppe det politiet ønsker.