Småjobber i eget hus

Privatpersoner kan betale inntil 60.000 kroner per år (10 x 6.000 kr) uten at det utløser arbeidsgiveravgift

Dersom huseier betaler mindre enn 6.000 i løpet av året, er det ingen rapporteringsplikt til skatteetaten. Se også hva Handlehvitt skriver.

Dersom huseier betaler mellom 6.000 og 60.000 i løpet av året, må du benytte skjema A04

Dersom arbeidstaker tjener mindre enn 6.000 i løpet av året må han/hun spare på  kopien av papiret fra arbeidsgiver.

Dersom arbeidstaker tjener mer enn 6.000 i løpet av året, må han sende brev til skatteetaten om det. Siden han ikke får bli registrert  i Altinn, kan dette gjøres som vanlig brevpost, eller med epost til hch@skatteetaten.no. Dersom epost benyttes (skatteetaten liker egentlig ikke det), bør det forklares at meldingen sendes som epost i mangel av fungerende Altinn-løsning for ureturnerbare asylsøkere bosatt i Norge.

Plog AS formidler ikke arbeidskraft til jobber i eget hus, men fokuserer på langvarig innleie av vikarer i bedriftsmarkedet. Småjobber i eget hus må avtales direkte mellom huseier og asylsøker. Hjelp utover det som fremgår på denne siden gis ikke.