Veiledning om arbeidstillatelse

Eksempel på arbeidstillatelse

For å hjelpe ureturnerbare asylsøkere i jobbsøkeprosessen utsteder jeg arbeidstillatelser hjemlet i grunnloven og menneskerettsloven. Disse må asylsøker ta utskrifter av, og gi til de steder han søker jobb. For å motta arbeidstillatelse må du sende epost til arne.viste@lyse.net med følgende informasjon:

  • Spørsmål om å få arbeidstillatelse
  • Fullt navn
  • DUF-nummer
  • Status på asylsøknaden
  • Nasjonallitet
  • Litt mer info om deg og din situasjon
  • Adresse                                         (frivillig)
  • Telefonnummer                        (frivillig)
  • Bilde av asylsøkerbeviset      (frivillig)

Ingen vet om disse arbeidstillatelsene er gyldige før en domstol (høyesterett eller EMD) har bestemt. Fram til vi kjenner utfallet av domstolsbehandlingen vet vi at grunnloven og menneskerettsloven gjelder, og at disse har høyere rang enn utlendingsloven. Dersom domstolene finner ut at grunnloven og menneskerettsloven betyr noe annet enn det ser ut som, må vi være forberedt på å avslutte arbeidet når rettskraftig dom foreligger.

Jeg oppfordrer også asylsøkere om å sende kopi av arbeidstillatelsen sin til det lokale politi eller arbeidstilsyn på epost, og spørre: «Har dere innvendinger til grunnloven og/eller menneskerettsloven slik de er anvendt i vedlagte arbeidstillatelse?» Be om skriftlig svar. Kopi av svaret sender dere til arne.viste@lyse.net. Da kan vi benytte disse svarene (eller manglende svar) under domstolsbehandlingen.