Veiledning til kunder

Plog AS kan påta seg arbeidsgiveransvaret for det som måtte være å anse som regelmessige arbeidsoppgaver. Et absolutt minimum er 4 timers arbeide hver 14. dag.

Plog AS vil sende en månedlig faktura for det faktisk utførte arbeidet. Timeprisen vil være basert på den ansattes timelønn som avtales mellom kunde og den ansatte. Eventuell tariffestet minstelønn vil være minimum, ellers settes minimum til 120,- kroner/time. Plog AS gjør påslag for arbeidgiveravgift (14,1%), feriepenger (10,2%), OTP (2%) og påslag for administrasjon (15%). Det faktureres altså avtalt minstelønn med 41,3 % påslag eksklusive MVA. Dette er ikke en løsning som skal gi kunde billig arbeidskraft eller som skal gi Plog AS stor fortjeneste. Derimot er det en løsning som tilstreber rettferdighet i alle forhold. Da de ansatte ikke er medlemmer i Folketrygden og heller ikke tilbys OTP, vil 16,1 % (arb.giv.+OTP) utbetales til Mennesker i Limbo, og ikke til skatteforvaltningen. Skatteforvaltningen har bekreftet dette.

Kunde kan selv velge graden av åpenhet og medieeksponering. Kundes identitet vil normalt være skjult også overfor myndighetene.

Kunde vil få ansvar for den daglige oppfølging av den innleide person, inkludert opplæring. Plog AS har satt en høy etisk standard for oss selv og våre ansatte, og krever det samme fra kundene våre. Som kunde av Plog AS påtar du deg også et personlig ansvar for å trygge og hjelpe våre ansatte.

Det kan også være du må hjelpe den ansatte ved å være privat mellommann for lønnsutbetalingene, eller låne bort et privat bankkort. De ikke-returnerbare får dessverre ikke lov å opprette konto i norske banker.