Veiledning om timeliste

Det er asylsøker sitt ansvar å skrive og sende timeliste. Asylsøker skal sende timelisten på epost til arne.viste@lyse.net den siste dagen hver kalendermåned (eller dagen etterpå). Asylsøker må sikre at all arbeidstiden på timelisten er avklart og avtalt med kunde.

Asylsøker må bli enig med kunde om hvordan timelsten skal se ut:

  • skal det benyttes papir og underskrift eller bare epost?
  • skal timelisten godkjennes av kunde før den sendes?
  • skal det benyttes et eget papirskjema?
  • skal det benyttes noe datasystem?

Dersom ikke kunde har spesielle ønsker for dette, velger vi enkleste måte. Det er at asylsøker skriver timelisten rett i en epost som dette

FORKLARING

  • 7:50 betyr 7 timer og 50 minutt.
  • 7,5 betyr syv og en halv time, altså 7 timer og 30 minutt.

7:50 er IKKE det samme som 7,5

Husk forskjellen. Ikke bland komma og kolon!

  • Klokkeslett angis med kolon, altså timer og minutter – 4:30
  • Timeantall angis med desimalkomma, altså antallet timer – 4,5

4:30 er derfor AKKURAT det samme som 4,5

PAUSE

Alle i Norge er lovpålagt å ta minimun 20 minutter pause når arbeidet varer mer enn 5,5 timer (altså 5 timer og 30 minutt). Hos Pizzasjappa praktiseres 30 minutter pause. Det er et eget pause/spiserom, slik at pausen er ulønnet. Derfor skriver Ahmad bare 7,5 timer på timelista, selv om han startet kl. 09:00 og sluttet kl. 17:00. Reglene for pause er det kunde som bestemmer. Send epost til arne.viste@lyse.net hvis du har spørsmål om dette.