Category: Påtalemyndighet

Tiltalebeslutning

Tiltalebeslutning

10.04.2019 fatter politiet sin tiltalebeslutning Jeg kjenner meg lettet over at politiet i Oslo nå...

Pause i deler av virksomheten til Plog AS

Pause i deler av virksomheten til Plog AS

EN STOR SEIER Plog AS har oppnådd en siktelse i straffesak med anm.nr. 14256116. Det...

Fritt fram for nye ansettelser!

Fritt fram for nye ansettelser!

BALLEN LIGGER HOS STORTINGET HVIS ARBEIDET SKAL STANSES Påtalemyndigheten (ved politiet) har tatt en beslutning...

Fortsatt ingen respons fra myndighetene 0

Fortsatt ingen respons fra myndighetene

Det har blitt en vane for myndighetene å ikke svare på spørsmål eller reagere på...

Renvasking 0

Renvasking

Straffeprosesslovens § 241: En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos retten begjære foretatt...

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett 0

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett

Denne saken illustrerer med all tydelighet hvor viktig det er med god kvalitet i lovarbeidet....

Statsadvokaten 0

Statsadvokaten

I straffeprosessloven og påtaleforskriften finner jeg en rekke bestemmelser som skal sikre retten til en rettferdig rettergang. Av...

Den fjerde dyktige 0

Den fjerde dyktige

Den første dyktige ble ansatt i juni 2015. Hun arbeider med å etablere Pbok.no Den...

Bemanningsforetak 0

Bemanningsforetak

Politiet har gjort noen vurderinger vedrørende «almenne hensyn», men velger holde disse vurderingene hemmelige slik...

Ansettelse 0

Ansettelse

Stevningen er avvist av Stavanger Tingrett og av Gulating Lagmannsrett. Både Stortingets kontroll- og justiskomite, Regjeringsdvokaten,...