Tiltalebeslutning

10.04.2019 fatter politiet sin tiltalebeslutning

Jeg kjenner meg lettet over at politiet i Oslo nå tar ansvar og bringer saken inn i et konstruktivt spor som vil føre til rettslig avklaring.

Det nedlegges ikke annen påstand enn inndragning. Verken fengsel eller bøter virker aktuelt. Jeg kjenner meg lettet over det også, selv om jeg ikke er helt sikker på at jeg tolker det riktig. Jeg har møte med advokat like over påske og håper avklare litt da.

Det er nå tingretten i Oslo som vil sikre framdriften videre, og jeg ser for meg en rettsak like over sommeren?

Siste halvannet år har Plog AS bare satt til side, og ikke rapportert eller innbetalt skatt. Grunnet mistillit til skatteetaten, som roter med skattebehandlingen for denne gruppen skattytere. Det er verd å merke seg at politiet i Oslo har valgt å ikke inkludere dette i siktelsen.

En annen kommentar knytter jeg til at politiet nå har utvidet fra siktelsens 8 arbeidsforhold, til nå å omfatte 29, hvorav noen også kvinner. Det er bra og gir et mer nyansert bilde av virksomheten med en større bredde. Likevel er jeg undrende til at flesteparten av arbeidsforholdene fortsatt er utelatt fra tiltalebeslutningen, til tross for at politiet er godt kjent med dem. Hvilke kriterier politiet har lagt til grunn for sin filtrering er jeg usikker på, men det handler ikke bare om kjønn lengre, ei heller bare om geografi.