Veiledning om arbeidskontrakt

Eksempel på arbeidskontrakt

Den vanligste ansettelsesformen i Plog AS er ringevikar. Det betyr at det ikke er avtalt en fast arbeidstid eller stillingprosent:

  • Arbeidstaker kan ikke kreve arbeid dersom ikke arbeidsgiver har behov for det. Arbeidstiden bør planlegges fra uke til uke, men kan også avtales på minuttet: «Kan du komme nå!»
  • Arbeidgiver kan ikke kreve at det arbeides, og arbeidstaker kan gjerne si: «Nei, det passer ikke å jobbe i morgen»

Før arbeidskontrakt tilbys fra Plog AS, ønsker vi ha et forpliktende jobbtilbud fra en kunde. Arbeidsforholdet starter så snart asylsøker har sendt et undertegnet eksemplar av arbeidskontrakten til arne.viste@lyse.net.

Så lenge arbeidsforholdet pågår, plikter arbeidstaker å informere arbeidsgiver om endringer i asylstatus, adresseendringer, navneendringer, endringer i eposadresse eller telefonnummer, endringer i kontonummer, eller endringer i arbeidsforholdet som er avtalt med kunde. Arbeidsforholdet stanser ikke før det gis skriftlig melding om dette, enten fra arbeidstaker eller arbeidsgiver.