Kom raskt i gang

For å komme i gang må dere sende epost til arne.viste@lyse.net med følgende informasjon.

Asylsøkers fulle navn, DUF-nummer, D-nummer, adresse, epostadresse, telefonnummer, bankkontonummer (må lånes av en venn), samt litt mer info om status på asylsak, opprinnelsesland etc.

Kundes firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, epostadresse, telefonnummer, ønsket timelønn for arbeidet, samt litt mer info om arbeidets omfang og art. (Plog AS sin kunde er det firma som ønsker leie inn asylsøker)

Plog AS vil da sende et tilbud til kunde. Når tilbud er signert, vil Plog sende arbeidskontrakt til asylsøkeren. Så kan arbeidet starte. Siste dagen hver måned (eller dagen etterpå) må timeliste  sendes arne.viste@lyse.net. Da vil lønn utbetales innen noen dager, og faktura sendes til kunde med 14 dagers betalingsfrist.

Flertallet av kundene ønsker anonymitet og det er helt OK. Men IMI-kirken velger full åpenhet rundt dette; vi håper på flere slike!