Plog AS, pbok.no og dyktige.no

Vil du støtte økonomisk? Gaver til konto 3206 24 37846 vil bli brukt til rettshjelp for papirløse ifbm. saken om rett til arbeide.

Politisk ståsted

Plog AS er privat eid aksjeselskap. Spesialkompetansen er konsulenttjenester i grenselandet IT og forretning. I tillegg har ansvarlig eier og daglig leder et betydelig samfunnsengasjement.

Jes. 41, 15 «Se, jeg gjør deg til en treskeslede, skarp og ny, med mange tagger! Du skal treske fjell til støv og gjøre hauger til agner.»

«No er det i Noreg atter dag med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen. Så signa då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen!»

pbok.no er den del av Plog AS som etablerer en nettbasert bruktbokbutikk. Det er for tiden organisert som et grunderprosjekt, og altså ennå ikke etablert som egen virksomhet. Forretningsfortrinnet er intelligent bruk av IT (foto, vekt, strekkode, OCR og RFID), for å oppnå høy effektivitet i behandlingen av hver enkelt bok. Bruktbøkene blir søkbare og salgbare på nettet.

Jes. 61, 4-5 «De skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise det som før lå øde, de skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Fremmede skal stå og gjete småfeet for dere, utlendinger skal være bønder og vindyrkere for dere.»

dyktige.no er et initiativ for å gi lengeværende asylsøkere rett til arbeid. Noen arbeider for pbok.no, mens andre arbeider som utleid arbeidskraft til andre. For øyeblikket er hele Plog AS registrert som bemanningsforetak, men snart vil dyktige.no skilles ut som eget AS som fokuserer kun på utleiedelen av virksomheten.

2. Mos. 18, 21 «Men du skal se deg ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, er pålitelige og hater urett vinning. Du skal sette dem til å være førere over tusen, hundre, femti og ti. «

Politisk ståsted

Vil du støtte økonomisk? Gaver til 3206 24 37846 vil bli brukt til rettshjelp for papirløse ifbm. saken om rett til arbeide.