Veiledning til ansatte

Du må være ikke-returnerbar flyktning med endelig avslag på asylsøknaden.  Ansettelser hos Plog AS er ikke forenlig med å «gjemme seg for politiet» eller på annen måte vanskeliggjøre returarbeidet.

Send epost til arne.viste@lyse.net med navn og DUF-nummer og litt mer info om deg selv. Så får du «Arbeidstillatelse» tilbake på epost, samt noen råd om hva du kan gjøre for å finne jobb. Plog AS kan ikke hjelpe med å finne arbeidsoppdrag, dem må du skaffe selv. Bruk bare epost for å kommunisere med meg.

Noen vil påstå at du gjør noe ulovlig hvis du jobber. Det vet vi ikke før en domstol har bestemt. Påtalemyndighetens avgjørelse tyder på at det er lovlig. Og det er et bevis på at det kanskje er lovlig. Forvaltningen vil ikke svare på hvorfor grunnloven og menneskerettslovene ikke gjelder for deg. Da er det riktigste å fastholde at disse lovene har høyere rang enn utlendingsloven. Send gjerne en kopi av arbeidstillatelse til politiet, og spør dem hva de mener om grunnlov og menneskerettslov. Kopi av politiets svar sendes deretter til arne.viste@lyse.net.

Arbeidsforholdet vil meldes til politi og skattevesen, etter deres instruksjoner. Frem til desmber 2016 ble alle arbeidsforhold meldt skatteetat og politi. Ansettelser gjort i 2017 har ikke blitt meldt til politiet da det ikke foreligger meldeplikt.

Du vil få lønn en gang i måneden. Skatt og avgifter har vi laget regler for som skal bidra til rettferdighet.

Hvis du bor på mottak, vil UDI redusere pengestøtten når du får egen inntekt. Tjener du nok, vil de også kunne kreve husleie. Det er ditt ansvar å ikke lyve overfor mottaksleder om dette, men fortelle sannheten. Så må mottaksleder bestemme hva som er rett å gjøre. Hvis Plog AS blir spurt, vil vi fortelle UDI sannheten om hvor mye du har tjent.

Plog AS ønsker også at sine ansatte skal være fagorganiserte, og kan gi støtte til medlemskapsavgiften i et LO-forbund når arbeidsomfanget har en viss størrelse. Vi er stolte av at mange av våre ikke-returnerbare ansatte fagorganiserer seg! Plog AS deler LO sitt syn om at retten til arbeid også skal gjelde asylsøkere, «inntil retur blir mulig».