Category: Kommunikasjon med statens myndigheter

Alle posts som vedrører kommunikasjon med statens myndigheter vil ha denne tag. Slik at det er enkelt å få oversikt over saksbehandlingen.

Pause i deler av virksomheten til Plog AS

Pause i deler av virksomheten til Plog AS

EN STOR SEIER Plog AS har oppnådd en siktelse i straffesak med anm.nr. 14256116. Det...

Q&A og myndighetenes veiledningsplikt

Q&A og myndighetenes veiledningsplikt

Jeg ønsker finne ut av hva grunnlov og menneskerettslov betyr for de ureturnerbare asylsøkerne, og...

Fritt fram for nye ansettelser!

Fritt fram for nye ansettelser!

BALLEN LIGGER HOS STORTINGET HVIS ARBEIDET SKAL STANSES Påtalemyndigheten (ved politiet) har tatt en beslutning...