Pause i deler av virksomheten til Plog AS

EN STOR SEIER

Plog AS har oppnådd en siktelse i straffesak med anm.nr. 14256116. Det betyr at vi nå snart vil nå målet om rettslig avklaring.

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/201811/DKRO99110918#t=4m12s

De siste års kaos skyldes domstolenes avvisning av stevningen for 4,5 år siden, samt påtalemyndighetens nøling de siste 3,5 år omkring Plog AS sine ansettelser i full åpenhet. Så snart vi har en rettslig avklaring av spørsmålet, forhåpentligvis i 2019, vil Plog AS ha nådd målet for sin virksomhet. Utfallet ligger i dommernes hender, og jeg legger det stadig også i Guds hender. Uten Ham er jeg ganske hjelpeløs. Dommerne ser heldigvis ikke på folkeopinionen og den politiske retorikk slik som politikerne og regjeringen gjør det, men skal utelukkende forholde seg til loven og rettskildene.

Som siktet får jeg også tilgang til en forsvarer. Christian Reusch har takket ja til det oppdraget.

PERMITTERINGER

Plog AS har forpliktet seg på å permittere en del ansatte i bemanningsdelen av virksomheten (www.dyktige.no). Andre deler av virksomheten (www.pbok.no) vil ikke bli berørt av permitteringer. Det gjenstår noen avklaringer mellom politiet og Plog før permitteringsvarslene sendes ut. Blant annet omfatter siktelsen bare 8 arbeidsforhold hos 5 ulike kunder i Oslo. Vi ønsker i utgangspunktet ikke permittere ansatte fra arbeidsforhold som ikke er omfattet av noen siktelse. Vi håper på raske avklaringer fra politiet omkring dette.

Vi mener at politiet nå  sannsynligvis ville stanset hele virksomheten dersom vi ikke samarbeidet om å stanse deler av den. Ved å etterkomme pålegget om stans sikrer vi også at domstolsbehandlingen vil kunne fokusere på «Retten til arbeid», uten å samtidig måtte behandle mulige brudd på politiloven.

Så snart Plog AS har fått bekreftet at en ansatt har mottatt permitteringsvarsel, vil det løpe 14 dager før arbeidet må stanses. Plog AS vil da umiddelbart melde dette til sine kunder, slik at de kan forberede for en slik situasjon.

Når det gjelder varigheten av permitteringen, har jeg ikke annet enn stansingspålegget fra politiet å forholde meg til. Jeg håper «domstolen har behandlet straffesak» før påske 2019, og at arbeidet for de permitterte da kan gjenopptas. Sammen med permitteringsvarselet til mine ansatte vil jeg sende en oppfordring til dem om å melde sitt behov for å flytte inn på mottak igjen til nærmeste politi. Det er vinter nå, og ingen skal måtte gå sultne uten tak over hodet, tross Jern-Ernas ønske om det.

Fram til lovlig permittering er foretatt løper Plog AS sine lønnsforpliktelser overfor de ansatte som normalt, og kundes betalingsforpliktelser overfor Plog AS som normalt. Men da politiet for øyeblikket har sperret Plog AS sine kontoer, kan lønnsutbetalingen for desember bli litt forsinket. Det vet vi ikke ennå.

2018-11-14 Stansingspålegg fra oslopolitiet anonymisert

2018-11-15 Etterkommelse av pålegg anonymisert

2018-11-19 Spørsmål til arbeidstilsynet om permitteringsrutiner anonymisert

2018-11-20 Svar fra arbeidstilsynet

Odd Børretzen har et godt blikk for justisdepartemang-ets skråsikkerhet. Politiet demonstrerer det tydelig i dette innleggets innledende TV-innslag.