Renvasking

Straffeprosesslovens § 241:

En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos retten begjære foretatt rettergangsskritt til avkreftelse av mistanken. Det samme gjelder når etterforskingen er innstilt på grunn av bevisets stilling.

Retten plikter å ta begjæringen til følge, hvis ikke det begjærte rettergangsskritt må anses uegnet til å avkrefte mistanken.

2016-07-06 Brev til Stavanger tingrett

2016-07-29 Svar fra Stavanger tingrett

2016-08-18 Brev til Statsadvokaten

2016-08-18 Brev til Stavanger tingrett

Disse brev er et forsøk på å hevde min rett til adgang til domstolene for å forsvare meg mot de beskyldninger Politiet har framsatt om at ansettelsene er ulovlige. Jeg ringte sorenskriveren på mandag for å høre om Politiets uttalelse til Tingretten gjør at jeg nå er renvasket for å ha gjort noe ulovlig. Han nølte litt, men bekreftet at det utfra Politiets svar ikke foreligger mistanker mot meg eller mot Plog AS.  Likevel føler jeg at jeg ikke er helt renvasket ennå, og velger derfor sende brev til Statsadvokaten som er Politiets overordnede i påtalesaker. Det bør være enkelt for dem å si om det fortsatt foreligger mistanke, eller om saken er henlagt som intet straffbart forhold. Tingretten får kopi.

Dette er en vanskelig sak for forvaltningen. Utfallet er åpent. Det er derfor forståelig at en skikkelig behandling av kompliserte spørsmål kan ta tid. Men ville det vært like enkelt å bruke så mye tid på alle ledd  i saksbehandlingen dersom de tusener mennesker dette gjelder satt i samme bygget som saksbehandlerne?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *