Skatteetaten

Planen har vært å organisere virksomheten som et AS. Men for ikke å gjøre noe dumt som siden må forandres på, valgte jeg den 03.12.2013 søke råd hos skatteetaten, og fikk svar i dag!

Kommunikasjon med skatteetaten

Skatteetaten innrømmer at de må forholde seg til de lover og regler som gjelder. Og de er gjort kjent med både Grunnlovens §110 samt Lex Superior prinsippet. Den konklusjon de trekker av dette, er åpenbart feil. Jeg ikke kan se at skatteetaten gir noen argumenter for sin tolkning av Grunnloven og Lex Superior prinsippet, derfor antar jeg de har samme begrunnelse som Justisdepartementet: Grunnlovens §110 gjelder kun landets borgere.

Det undrer meg også at skatteetaten anser at det å anvende Grunnloven og  Lex Superior prinsippet skulle være en politisk handling. Det er jo en forvaltningsmessig forpliktelse.

Bare en liten avklaring. Alle de mennesker jeg tenker ansette er mennesker som er bosatt i Norge. De opplever selv å ikke ha mulighet til å skaffe seg arbeid i annet land uten å risikere andre alvorlige brudd på menneskerettighetene, eksempelvis ved fengsel, død, tortur eller annet. Dersom jeg i min kontakt med de ansatte får mistanke til om at oppholdet ikke er basert på et reelt beskyttelsesbehov, vil jeg informere myndighetene om det.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *