Hva gjør myndighetene?

2014

I 2014 bodde min arbeidstaker på statlig asylmottak. En slik mottaksplass koster det offentlige 138.000 i året. Dessuten fikk hun snaut 70 kroner dagen som skulle dekke mat, klær, buss og andre nødvendigheter. Dagene besto av meningsløshet og venting. Hun var i høyrisikogruppen for svart arbeid, kriminalitet, prostitusjon og menneskehandel.

2015

I 2015 har hun norske venner og går på skole. Hun har ekstra-arbeid utenom skoletid, og tjener egne penger. Livet er på rett spor igjen. Hun har flyttet ut av mottaket. Hun bidrar til verdiskapingen i Norge og koster ikke samfunnet en krone lengre. Hun søker også om skattekort og ønsker betale skatt.

2016?

Vil historien fortsette i positiv retning? Eller vil myndighetene lykkes med å reversere utviklingen? Hvordan vil myndighetene forholde seg til de juridiske spørsmål rundt grunnlov og menneskerettslov som denne saken bidrar til å belyse? Vi venter med spenning!

Norsk lov

Grunnlovens §110: Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

ICESCR Artikkel 6: Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.

EU Sosialpakt: Everyone shall have the opportunity to earn his living in an occupation freely entered upon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *