Justisdepartementet

Jeg har kommet over et utklipp av Grunnlovens paragraf 110. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at dette er forenlig med myndighetenes praksis! Jeg ringer litt rundt, og ender opp med å sende en tydelig frustrert henvendelse til Justisdepartementet.

2013-02-20 Brev til justisdepartementet
2013-02-26 Svar fra justisdepartementet

OPPSUMMERING
Justisdepartementet fremfører følgende argumenter i sitt svar:

  • § 110 er bare et utslag av noen sosiale ideer
  • Den gir ikke juridiske rettigheter
  • Den er bare en programerklæring
  • Den gjelder bare landets borgere
  • Utlendingsloven sier noe annet
  • Min tolkning av § 110 ville vært i strid med dagens system
  • Min tolkning av § 110 ville medført en problematisk dobbeltkommunikasjon

Basert på dette konkluderer departementet med at § 110 ikke er til hinder for at norske myndigheter kan nekte folk arbeide.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *