En gledens dag

For et år siden flyttet den første dyktige i Plog AS ut av mottak.

I dag har jeg vært på tur til Jørpeland og hjulpet den andre dyktige også med å flytte ut av mottak. Hun sparer dermed samfunnet ikke bare for dagpengene på 21.360 pr. år som visstnok skulle dekke mat, klær, medisiner buss osv. I tillegg sparer hun også UDI for en mottaksplass til omkring 138 000 pr. år.

2016-04-07 Avreisemelding Ans2

Men det mest gledelige med å kunne stå på egne ben handler selvsagt ikke om penger. Dette handler om verdighet, selvfølelse, håp, integrering, mulighet for utvikling, sosial anerkjennelse, å få lov til å yte.

Kanskje det er på tide at myndighetene våre igjen begynner å forholde seg til realiteter og igjen henter frem evalueringen fra 2011. Husker de konklusjonen i den?

Ref GEN2 UDI – Asylsøkeres rett til å ta arbeid

«Videre er det lite som tilsier at variasjoner i asylsøkertilstrømmingen påvirkes av innstrammingen i dokumentasjonskravet. Det er to faktorer kan nevnes i den forbindelse. For det første kjenner ikke asylsøkere som vurderer Norge som asylland til tiltaket. For det andre er innstrammingen ansett som en uvesentlig ”avskrekkingsfaktor” sammenlignet med andre ”push”- og ”pull”-faktorer. Verken asylsøkere eller deres nettverkskontakter i Norge vektlegger rett til arbeid i asylsøkerfasen som en viktig faktor i sine migrasjonsvurderinger. Asylsøkere er primært opptatt av muligheten til å oppnå trygghet og få opphold og av langsiktige integreringsmuligheter i mottakerlandet. Oppfatningen av disse forholdene overskygger kortsiktige begrensninger i rett til arbeid i asylsøkerfasen. «

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *