Status sommeren 2020

STATUS

Plog AS har siden 2015 ansatt ureturnerbare asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, og uten skattekort. Dette skjer i full offentlighet, men er foreløpig ikke stanset. Vi er beskyttet av grunnloven og menneskerettsloven. De fleste asylsøkerne leies ut som vikarer til bedrifter over hele landet, mens andre arbeider med interne oppgaver i Plog AS. Men vi foretar ikke nyansettelser og permitterer dem som er omfattet av dommen fra Oslo tingrett. Etter at politiet har vurdert gyldigheten av asylavslaget for den enkelte ansatte i Plog AS slik de plikter, har de aller fleste ansettelsesforholdene ikke blitt straffeforfulgt. De aller fleste ansatte er ikke berørt av dommen, og kan fortsette arbeidet.