Referanser

Noen nyttige referanser i sakens anledning er:

Utdrag fra Svartebok

European social charter

Committee on Economical Social and Cultural Rights General Comment 18 Formuleringen «inseperable and inherent part of human dignity» er sterkt. Det kan derfor også kobles mot det absolutte juridiske vernet som gis mot «tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling». I tolkningen av dette vil tidsaspektet være viktig.

Stortinget 1954 Innstilling Jeg har merket en av formuleringene som ikke ble vedtatt, og som bare omfattet «Statens Borgere». Vi befinner oss i tiden etter Holocaust og opprettingen av FN’s menneskerettighetserklæring. Det var ganske stor bevissthet om menneskerettigheter, i kontrast til tidligere tiders lovfesting av borgerrettigheter. Grunnlovens ordlyd «ethvert arbeidsdyktig menneske» var ikke tilfeldig.

 Amnesty International Because I am Oromo

UDI Asylsøkeres rett til å ta arbeid Rapport bestilt av UDI for å evaluere effekten av innstrammingen som ble gjort omkring 2010. Konklusjonen i den er viktig. 

Papirløses rett til å søke arbeid. En konsekvensetisk vurdering. Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics (2012), 6 (2), s. 38 – 45.

Towards recognizing the right to work for asylum seekersLitt tyngre juridisk hovedoppgave. Mange interessante referanser for jurister.

Dokument 16 , side 227 er en fin oversikt over grunnlovsparagrafen. Dokument 16 var del av forarbeidet til omformuleringene i grunnloven i 2014 (200-års jubileet). Myndighetene vil hevde at §110 sitt påbud kun anses som en politisk programerklæring for dem. Dette påbud egner seg ikke for domstolene. Det viktigste for oss er at forarbeidet til §110 også angir et forbud som innledes «Det kan ikke…:»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *