Stortinget

Svaret fra justisdepartementet viser så lite respekt for Grunnloven at jeg velger følge opp med en henvendelse til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.

2013-03-16 Brev til stortingets kontroll- og konstitusjonskomite
2013-04-17 Svar fra stortingets kontroll- og konstitusjonskomite

Kontroll- og justiskomiteen konkluderer med at det dessverre ikke er grunnlag for å gjøre en ytterligere kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører Grunnloven § 110.

Min henvisning til forvaltningsloven § 11 innebar et spørsmål om hva som er rette organ for å vurdere saken hvis ikke kontroll- og konstitusjonskomiteen er det. Spørsmålet blir ikke besvart. Jeg lurer på eventuelle ankemuligheter, og kommer til at det rette i så fall må være den tredje statsmakt, altså domstolene. Men i sitt svar argumenterer komiteen for at hele domstolsapparatet er tilsidesatt ved henvisningen til «Hvor langt denne forpliktelse vil gå, egner seg ikke for domstolsbehandling og domstolsavgjørelse«. Alle ting tyder på at grunnloven ikke er mer enn fine ord. Jeg orker ikke bruke mer krefter på saken. Jeg gir opp!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *