Category: Alle innlegg

Alle innlegg som publiseres offentlig

Pause i deler av virksomheten til Plog AS

Pause i deler av virksomheten til Plog AS

EN STOR SEIER Plog AS har oppnådd en siktelse i straffesak med anm.nr. 14256116. Det...

Q&A og myndighetenes veiledningsplikt

Q&A og myndighetenes veiledningsplikt

Jeg ønsker finne ut av hva grunnlov og menneskerettslov betyr for de ureturnerbare asylsøkerne, og...

Politiet i Bergen er tause

Politiet i Bergen er tause

Jeg har hørt rykter fra 4 av mine kunder i Bergen om at politiet har...

Fritt fram for nye ansettelser!

Fritt fram for nye ansettelser!

BALLEN LIGGER HOS STORTINGET HVIS ARBEIDET SKAL STANSES Påtalemyndigheten (ved politiet) har tatt en beslutning...

Skattetrekket fra 2015 og 2016 er overført til skattevesenet! 0

Skattetrekket fra 2015 og 2016 er overført til skattevesenet!

Hurra! Vi har fått brev om at skattevesenet ønsker pengene overført til seg. Tidligere har de...

Fortsatt ingen respons fra myndighetene 0

Fortsatt ingen respons fra myndighetene

Det har blitt en vane for myndighetene å ikke svare på spørsmål eller reagere på...

Renvasking 0

Renvasking

Straffeprosesslovens § 241: En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos retten begjære foretatt...

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett 0

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett

Denne saken illustrerer med all tydelighet hvor viktig det er med god kvalitet i lovarbeidet....

Statsadvokaten 0

Statsadvokaten

I straffeprosessloven og påtaleforskriften finner jeg en rekke bestemmelser som skal sikre retten til en rettferdig rettergang. Av...