Category: Alle innlegg

Alle innlegg som publiseres offentlig

0

Referanser

Noen nyttige referanser i sakens anledning er: Utdrag fra Svartebok European social charter Committee on...

0

Godt nyttår!

Vi skriver 2014. Bli med og  feire 200-års jubileet for Norges Grunnlov! Menneskerettighetene Lex Superior Maktfordelingsprinsippet...