Kategoriarkiv: Skattemyndighet

Skattetrekket fra 2015 og 2016 er overført til skattevesenet!

Hurra! Vi har fått brev om at skattevesenet ønsker pengene overført til seg. Tidligere har de bare sagt at det må settes til side i påvente av en rettssak. Plog AS har i dag 18. april sendt skattetrekket for 2015 og 2016 til Skatt Vest. Det er en lettelse!

Kanskje skattevesenets tålmodighet overfor politiet nå er slutt, og at de organiserer seg for å håndtere situasjonen utenomrettslig. I så fall er det ikke bare norsk lov som sier at alle skattytere skal gis skattekort, men også alle praktiske hensyn tilsier det samme. Uten en snarlig stevning fra politiet, tror jeg nå på skattekort inneværende år!

Den fjerde dyktige

Den første dyktige ble ansatt i juni 2015. Hun arbeider med å etablere Pbok.no

Den andre dyktige i desember 2015. Hun arbeider også med å etablere Pbok.no

Den tredje dyktige ble ansatt i januar 2016. Hun er utleid til tredjepart et sted i Sogn og Fjordane.

Den fjerde dyktige ble ansatt i mars 2016. Han er utleid til tredjepart et sted i Buskerud.

2016-03-10 Brev til Politi og Skattevesen Ans4 Anonymisert

Som bemanningsselskap har nå Plog AS etablert en bærekraftig forretningsmodell som kan skaleres opp. Hvem ønsker å bli den neste ansatte i Plog AS? Hvilke andre selskaper ønsker følge Plog sitt eksempel og bidra til at verdigheten til de lengeværende gjenopprettes?

Verken arbeidsgiver eller arbeidstakere har så langt fått anledning til å betale skatt og avgifter. Er det svart arbeid? Nei, det er helt hvitt. Alt skjer i full åpenhet. Vi har ingen hemmeligheter for myndighetene. Anonymiseringen du ser på denne nettsiden er kun for å beskytte de ansatte overfor media/offentligheten, og ikke overfor skatte- eller justismyndigheter.

Hvorfor anmeldes ikke Plog AS slik utlendingslovens §108 krever? Kan det tenkes at skatte- og justismyndigheter er litt utrygge på om de selv følger loven? I så fall plikter de å sørge for å endre praksis umiddelbart slik at det ikke er tvil lengre. Ønsker myndighetene (mot formodning) å drive sin forvaltning i gråsonen av norsk lovverk, er det domstolene sin rolle å belyse denne gråsonen.

Konkurransefortrinn!

Tredje seier i saken kom i nytt svar fra skatteetaten datert 05.10.2015. Det legges opp til at vi ikke får lov til å betale skatt for det innledede arbeidsforholdet, selv om Politiet sier at forholdet ikke vil bli bøtelagt. Dette vil gi de ikke-returnerbare asylsøkere et stort konkurransefortrinn på det norske arbeidsmarkedet. Det er vel fortjent etter at de så lenge har blitt utsatt for nedverdigende behandling i strid med grunnlov og menneskerettslov.

2015-10-14 Brev til skatteetaten om ubesvarte spørsmål

2015-10-05 Avslag fra skatteetaten

Plog

En (snø-) plog skal først og fremt brøyte vei for andre. Det viktigste er ikke å selv komme frem, men å rydde veien for andre. Det navnet jeg valgte for mitt AS noen måneder før min første kontakt med asylsøkere, oppleves bare mer og mer meningsfylt.

Første seier i saken kom 17.07.2015 da Skatteetaten sendte brev om at de nå har lagt forholdene til rette for at min ansatte kan få skattekort. Vi har nå fulgt instruksjonene, fylt ut skjemaene, oversendt vedleggene og venter nå bare på skattekortet!

2015-09-01 Ettersendelse av vedlegg til skatteetaten

2015-09-01 Arbeidstillatelse

2015-07-17 Tilretteleggelse fra Skatteetaten

2014-11-27 Klage på avslag til Skatt Vest

2014-11-14 Avslag fra skatteetaten

2014-10-12 Søknad om Skattekort til Skatt Vest

Andre seier i saken kom 28.08.2015 da Politiet sendte brev om at de ikke vil straffeforfølge Plog AS for å ansette en person uten lovlig opphold og uten arbeidstillatelse.

2015-10-17 Internt notat om allmenne hensyn

2015-08-28 Svar fra Politiet

2015-07-15 Brev til Politiet

Nå gleder jeg meg til fortsettelsen!

Ansettelse

Stevningen er avvist av Stavanger Tingrett og av Gulating Lagmannsrett. Både Stortingets kontroll- og justiskomite, Regjeringsdvokaten, Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett virker å være enige i at Grunnlovens § 110 ikke hører til i en domstolsbehandling.

Jeg har nå ansatt en ikke returnerbar asylsøker i mitt selskap Plog AS. Jeg anser Grunnlovens forbud mot  åpenbar og bevisst hindring av realiseringen av Grunnlovens pålegg å være tilstrekkelig rettslig vern for en slik handling. Men enda viktigere, Gud har lovet å verne!

2015-08-28 Svar fra Politiet

2015-07-15 Brev til Politiet

2015-07-09 Svar fra Skatt Vest

2015-06-19 Brev til skatt vest

2015-02-18 Svar fra Politiet

2015-02-03 UDI vedtak

2015-02-03 UDI følgebrev

2015-02-02 Purring Politiet

2015-02-02 Purring UDI

2014-11-27 Søknad om arbeidstillatelse

Ballen ligger nå hos Politiet. Jeg venter med spenning. Forvaltningslovens svarfrist er på omkring en måned, så i løpet av august bør vi vite om vi blir bøtelagt eller straffeforfulgt.

Skatteetaten

Planen har vært å organisere virksomheten som et AS. Men for ikke å gjøre noe dumt som siden må forandres på, valgte jeg den 03.12.2013 søke råd hos skatteetaten, og fikk svar i dag!

Kommunikasjon med skatteetaten

Skatteetaten innrømmer at de må forholde seg til de lover og regler som gjelder. Og de er gjort kjent med både Grunnlovens §110 samt Lex Superior prinsippet. Den konklusjon de trekker av dette, er åpenbart feil. Jeg ikke kan se at skatteetaten gir noen argumenter for sin tolkning av Grunnloven og Lex Superior prinsippet, derfor antar jeg de har samme begrunnelse som Justisdepartementet: Grunnlovens §110 gjelder kun landets borgere.

Det undrer meg også at skatteetaten anser at det å anvende Grunnloven og  Lex Superior prinsippet skulle være en politisk handling. Det er jo en forvaltningsmessig forpliktelse.

Bare en liten avklaring. Alle de mennesker jeg tenker ansette er mennesker som er bosatt i Norge. De opplever selv å ikke ha mulighet til å skaffe seg arbeid i annet land uten å risikere andre alvorlige brudd på menneskerettighetene, eksempelvis ved fengsel, død, tortur eller annet. Dersom jeg i min kontakt med de ansatte får mistanke til om at oppholdet ikke er basert på et reelt beskyttelsesbehov, vil jeg informere myndighetene om det.

Skatterelaterte lover og forskrifter

03.12.2013 sendte jeg en henvendelse til skatteetaten som jeg ennå ikke har fått svar på. Derfor har jeg søkt litt rundt på nettsidene deres på jakt etter informasjon. Jeg er litt overrasket over ikke å finne Grunnloven med på listen over Skatterelaterte lover og forskrifter. Grunnlovens paragraf 110 er jo i høyeste grad relevant. La oss håpe det er en glipp, og ikke en bevisst unnlatelse.

Tross denne feil på nettsidene er det ingen tvil om at formuleringen «Statens Myndigheter» i §110 ikke bare gjelder landets politikere, men også alle de 6500 ansatte i skatteteaten. Og at denne bestemmelsen i henhold til Lex Superior prinsippet har rang over både skattelov og stillingsinstrukser. Legg merke til at grunnlovens formulering er aktiv, ikke passiv. Det er et ansvar for aktiv handling som er pålagt Statens Myndigheter.

La oss håpe skatteetaten tar grep og ikke bare retter feilen på nettsidene sine, men også innskjerper Lex Superior prinsippet for alle sine ansatte. Slik at ingen er i tvil om prioriteringene dersom andre lover og forskrifter skulle vise seg å være i strid med grunnloven.