Månedlige arkiver: april 2016

En gledens dag

For et år siden flyttet den første dyktige i Plog AS ut av mottak.

I dag har jeg vært på tur til Jørpeland og hjulpet den andre dyktige også med å flytte ut av mottak. Hun sparer dermed samfunnet ikke bare for dagpengene på 21.360 pr. år som visstnok skulle dekke mat, klær, medisiner buss osv. I tillegg sparer hun også UDI for en mottaksplass til omkring 138 000 pr. år.

2016-04-07 Avreisemelding Ans2

Men det mest gledelige med å kunne stå på egne ben handler selvsagt ikke om penger. Dette handler om verdighet, selvfølelse, håp, integrering, mulighet for utvikling, sosial anerkjennelse, å få lov til å yte.

Kanskje det er på tide at myndighetene våre igjen begynner å forholde seg til realiteter og igjen henter frem evalueringen fra 2011. Husker de konklusjonen i den?

Ref GEN2 UDI – Asylsøkeres rett til å ta arbeid

«Videre er det lite som tilsier at variasjoner i asylsøkertilstrømmingen påvirkes av innstrammingen i dokumentasjonskravet. Det er to faktorer kan nevnes i den forbindelse. For det første kjenner ikke asylsøkere som vurderer Norge som asylland til tiltaket. For det andre er innstrammingen ansett som en uvesentlig ”avskrekkingsfaktor” sammenlignet med andre ”push”- og ”pull”-faktorer. Verken asylsøkere eller deres nettverkskontakter i Norge vektlegger rett til arbeid i asylsøkerfasen som en viktig faktor i sine migrasjonsvurderinger. Asylsøkere er primært opptatt av muligheten til å oppnå trygghet og få opphold og av langsiktige integreringsmuligheter i mottakerlandet. Oppfatningen av disse forholdene overskygger kortsiktige begrensninger i rett til arbeid i asylsøkerfasen. «

Den fjerde dyktige

Den første dyktige ble ansatt i juni 2015. Hun arbeider med å etablere Pbok.no

Den andre dyktige i desember 2015. Hun arbeider også med å etablere Pbok.no

Den tredje dyktige ble ansatt i januar 2016. Hun er utleid til tredjepart et sted i Sogn og Fjordane.

Den fjerde dyktige ble ansatt i mars 2016. Han er utleid til tredjepart et sted i Buskerud.

2016-03-10 Brev til Politi og Skattevesen Ans4 Anonymisert

Som bemanningsselskap har nå Plog AS etablert en bærekraftig forretningsmodell som kan skaleres opp. Hvem ønsker å bli den neste ansatte i Plog AS? Hvilke andre selskaper ønsker følge Plog sitt eksempel og bidra til at verdigheten til de lengeværende gjenopprettes?

Verken arbeidsgiver eller arbeidstakere har så langt fått anledning til å betale skatt og avgifter. Er det svart arbeid? Nei, det er helt hvitt. Alt skjer i full åpenhet. Vi har ingen hemmeligheter for myndighetene. Anonymiseringen du ser på denne nettsiden er kun for å beskytte de ansatte overfor media/offentligheten, og ikke overfor skatte- eller justismyndigheter.

Hvorfor anmeldes ikke Plog AS slik utlendingslovens §108 krever? Kan det tenkes at skatte- og justismyndigheter er litt utrygge på om de selv følger loven? I så fall plikter de å sørge for å endre praksis umiddelbart slik at det ikke er tvil lengre. Ønsker myndighetene (mot formodning) å drive sin forvaltning i gråsonen av norsk lovverk, er det domstolene sin rolle å belyse denne gråsonen.

Demokrati

Politiet svarer med at de kan ikke finne de 2 brev jeg purrer på. Jeg registrerer at heller ikke mitt tredje brev, purringen, ble besvart før den ble sendt rekommandert. Jeg tenker med skrekk på hvordan det ville være å stå for retten og bli møtt med påstander om at jeg hadde gjort ansettelsene i det skjulte, uten å informere politiet.

Ville retten da festet lit til min forklaring om at brevene var sendt, eller ville de stole mer på de dresskledde juristene med viktige jobber i Justisdepartementet?

Dette var en skikkelig utrivelig kalddusj fra den etat som vi vanligvis kaller «lovens lange arm». Det kan virke som om noen i forvaltningen har startet en sverte-kampanje mot meg, for på den måten å styrke sin egen sak. Takk Gud, for at jeg sendte den siste purringen rekommandert!

Det er også litt mistenkelig at Politiet ikke viser interesse for de forsvunne brevene, men «anser seg ferdig med korrespondanse med meg» uten videre, og helt uten interesse for hva innholdet i brevene kunne ha vært.  Det at de ikke kjenner innholdet, forhindrer dem heller ikke i å besvare dem ved å «lukke fremtidig korrrespondanse». Helt uten en gang å vite hvem avsenderne var. Det var ikke bare mitt selskap, men også mine ansatte nr. 2 og nr. 3. Jeg tror fortsatt ikke disse avsenderne har fått svar på sin henvendelse. Jeg ringer inn til politiadvokat Christine Kleppa og sørger for at hun vet om de 4 ansettelsene i Plog AS. Samtalen blir tapet. De «forsvunne» brevene ettersender jeg med epost, slik at Politiet kan svare avsenderne av dem på en skikkelig måte.

2016-06-19 Svar fra Politiet

Demokrati, åpenhet, trygghet, rettssikkerhet, omsorg for enkeltmennesker, maktfordeling.

Diktatur, hemmelighold, frykt, undertrykkelse, den sterkestes rett, manglende rettsvern.

I Norge har vi heldigvis et demokrati. Offentlighetslov. Forvaltningslov. Menneskerettigheter. Trygghet.

På tide med en liten purring til Politiet på våre tidligere ubesvarte brev.

2016-04-01 Brev til Politiet Plog