Category: Domstolene

Tiltalebeslutning

Tiltalebeslutning

10.04.2019 fatter politiet sin tiltalebeslutning i saken mot Plog AS, og sender deretter saken til...

Renvasking 0

Renvasking

Straffeprosesslovens § 241: En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos retten begjære foretatt...

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett 0

Tanker om påtalemyndighet, justisdepartement, storting og høyesterett

Denne saken illustrerer med all tydelighet hvor viktig det er med god kvalitet i lovarbeidet....