Kategoriarkiv: Utlendingsmyndighet

Fortsatt ingen respons fra myndighetene

Det har blitt en vane for myndighetene å ikke svare på spørsmål eller reagere på våre meldinger om stadig nye ansettelser. Derfor sendte vi en epost til høyeste nivå i både påtaleforvaltningen og utlendingsforvaltningen med beskjed om ansettelse nummer 8 som ble foretatt i desember. Kopi ble sendt til underliggende organer og saksbehandlere i disse. Da svar ikke gis innen fristen denne gang heller, anser Plog AS seg for å være løst fra en eventuell meldeplikt om nye fremtidige ansettelser.

2016-12-22 Melding om ansettelse nr 8

Justisdepartementet

Jeg har kommet over et utklipp av Grunnlovens paragraf 110. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at dette er forenlig med myndighetenes praksis! Jeg ringer litt rundt, og ender opp med å sende en tydelig frustrert henvendelse til Justisdepartementet.

2013-02-20 Brev til justisdepartementet
2013-02-26 Svar fra justisdepartementet

OPPSUMMERING
Justisdepartementet fremfører følgende argumenter i sitt svar:

  • § 110 er bare et utslag av noen sosiale ideer
  • Den gir ikke juridiske rettigheter
  • Den er bare en programerklæring
  • Den gjelder bare landets borgere
  • Utlendingsloven sier noe annet
  • Min tolkning av § 110 ville vært i strid med dagens system
  • Min tolkning av § 110 ville medført en problematisk dobbeltkommunikasjon

Basert på dette konkluderer departementet med at § 110 ikke er til hinder for at norske myndigheter kan nekte folk arbeide.