Veiledning om lønn

Hvis timelisten er mottatt innen fristen, betales lønnen ut innen den 8. påfølgende måned. Siden Ahmed sendte timelisten sin den 30. juni, får han altså lønn senest den 8. juli. Lønnen betales til det kontonummer asylsøker har oppgitt. Når lønn utbetales sendes også en lønnsslipp på epost. Pengene er på mottakers konto neste arbeidsdag.

Eksempel på lønnsslipp: