Rettssaken

Da er saken overført rettsvesenet, og vi avventer det endelige utfallet med spenning. Jeg vil...