Permitteringer

Grunnet dommen fra Oslo tingrett vil Plog AS i juni måned sende permitteringsvarsel til dem som var omfattet av dommen. Alle de ureturnerbare ansatte som politiet utelot fra straffeforfølgningen vil ikke bli permittert.

 • Dommen anses som en Force Majeure situasjon, og permitteringene vil derfor skje uten ytterligere drøfting med de ansatte.
 • Permitteringsvarslene sendes ut fortløpende i juni 2020
 • Permitteringsvarslene bør sendes rekommandert, men Plog AS sender dem som epost. Dette skyldes at utlendingsmyndighetenes asylsøkerbevis som er koblet til navn, nasjonalitet, fødselsdato, fingeravtrykk, foto og livshistorie likevel ikke kan benyttes for å hente rekommanderte sendinger, og at norske myndigheter ikke vil utstede andre identifikasjonspapirer.
 • Permitteringen starter 14 dager etter at permitteringsvarselet er mottatt av den ansatte.
 • Plog AS vil betale lønn (basert på forventning ut fra løpende oppdrag) for de første 14 dagene av permitteringen.
 • Permitteringens varighet er fram til vi har oppnådd endelig avklaring av det juridiske i internasjonale organer og høyesterett.
 • De permitterte anbefales å oppsøke politiet for å be om tak over hodet og mat.

Layoffs

Due to the verdict from Oslo Tingrett, Plog AS will issue notice of layoff to the employees included in the verdict. All employees the police chose not to include in the court case, will NOT be included in the layoff

 • The verdict is considered a Force Majeure situation, and further discussions with the employees will not be held.
 • The notices of layoff will be sent during june-2020.
 • The notices of layoff will be sent by email.
 • The layoff will start 14 days after the notice is received by the employee.
 • The layoff will have a duration until the «right to work»-priciples have got their final clarification in the relevant institutions.
 • The employees involved in the layoff are recommended to contact the police as soon as possible to ask for shelter and food.