Veiledning om bankkonto

De fleste ureturnerbare klarer ikke få kontoer i norske banker. Løsningen på det er at de må låne en konto av en venn de stoler på. De fleste slike venner velger da også bestille et bankkort (debet, ikke kreditt) på dette kontonummeret som de gir til sin venn sammen med PIN-koden. Alternativt får asylsøker lønnen utbetalt i kontanter av sin venn.

Dette er helt vanlig i Norge, de fleste tenåringsforeldre oppretter slike konti til sine barn. Med et debet bankkort og tilhørende PIN-kode har asylsøker kun adgang til det beløpet som står på «sin» konto, riktignok med mulighet for å overdra kontoen med noen småbeløp (hundrelapper) i enkelte tilfeller der ikke kontostatus er tilgjengelig på betalingsterminalen. Asylsøker får dessverre ikke tilgang til nettbank, telefonbank, Vipps eller frakoblet betalingsløsning med signering ved denne løsningen. Men kort og PIN-kode er likevel nyttig for de fleste formål.

INNTEKTSKATTEN

Det at lønnen betales til en annens kontonummer påvirker ikke personskatten (inntektsskatten). Inntekten rapporteres til skattemyndigheten basert på personidentifikator, altså personnummer, D-nummer eller DUF-nummer for Plog sine ansatte. A-melding benyttes til slik rapportering, og kontonummer er ikke relevant for dette. Hvis dette var et problem, ville mange norske tenåringsforeldre fått feil inntektsskatt grunnet sine barns inntekter.

FORMUESSKATTEN

Det kan likevel tenkes at større beløp som står på annen person sin bankkonto kan påvirke formuesskatten til kontoeier. I så fall må dette anses som et privat lån fra asylsøker til kontoeier, og rapporteres manuelt på selvangivelsen til både kontoeier og asylsøker. Dersom ikke asylsøker får tilsendt selvangivelse på tross av det pågående arbeidsforholdet, bør han purre på slik selvangivelse. Alternativt kan han sende informasjonen om dette private lån i form av en vanlig epost til hch@skatteetaten.no. Vanligvis mottar ikke skatteetaten eposthenvendelser, men henviser til Altinn. For ureturnerbare asylsøkere som ikke får tilgang til Altinn, er likevel en epost til hch@skatteetaten.no godt nok. Innled gjerne eposten som følger «Denne henvendelse sendes som epost da Altinn ikke kan benyttes for meg som er ureturnerbar asylsøker»