Renvasking

Straffeprosesslovens § 241: En mistenkt som det pågår etterforsking mot, kan hos retten begjære foretatt...