Samaritan og innvandring

Som søndagsskolelærer elsker jeg å dele bibelfortellingene med den oppvoksende generasjon. Ikke bare fordi de...