Månedlige arkiver: juli 2015

Samaritan og innvandring

Som søndagsskolelærer elsker jeg å dele bibelfortellingene med den oppvoksende generasjon. Ikke bare fordi de er en viktig del av vår kultur og det fundament vårt samfunn bygger på. Men fordi de har like mye visdom og kraft i dag som før. Og evner å forandre ikke bare tanker og ideologier, men også handlinger og mennesker, ja, hele samfunn.  I denne andakten deler jeg noen tanker også med dere som er interessert i Grunnlovens §110.

Den barmhjertige samaritanen