Ikke redd!

Jeg får ikke fred til å la saken ligge, men kjenner engasjementet vokse og kreativiteten...