Stortinget

Svaret fra justisdepartementet viser så lite respekt for Grunnloven at jeg velger følge opp med...