Justisdepartementet

Jeg har kommet over et utklipp av Grunnlovens paragraf 110. Jeg kan ikke med min...