Category: Påtalemyndighet

Bemanningsforetak 0

Bemanningsforetak

Politiet har gjort noen vurderinger vedrørende «almenne hensyn», men velger holde disse vurderingene hemmelige slik...

Ansettelse 0

Ansettelse

Stevningen er avvist av Stavanger Tingrett og av Gulating Lagmannsrett. Både Stortingets kontroll- og justiskomite, Regjeringsdvokaten,...