Category: Kommunikasjon med statens myndigheter

Alle posts som vedrører kommunikasjon med statens myndigheter vil ha denne tag. Slik at det er enkelt å få oversikt over saksbehandlingen.

Fritt fram for nye ansettelser!

Fritt fram for nye ansettelser!

BALLEN LIGGER HOS STORTINGET HVIS ARBEIDET SKAL STANSES Påtalemyndigheten (ved politiet) har tatt en beslutning...