Category: Kommunikasjon med statens myndigheter

Alle posts som vedrører kommunikasjon med statens myndigheter vil ha denne tag. Slik at det er enkelt å få oversikt over saksbehandlingen.

Q&A og myndighetenes veiledningsplikt

Q&A og myndighetenes veiledningsplikt

Jeg ønsker finne ut av hva grunnlov og menneskerettslov betyr for de ureturnerbare asylsøkerne, og...

Politiet i Bergen er tause

Politiet i Bergen er tause

Jeg har hørt rykter fra 4 av mine kunder i Bergen om at politiet har...

Fritt fram for nye ansettelser!

Fritt fram for nye ansettelser!

BALLEN LIGGER HOS STORTINGET HVIS ARBEIDET SKAL STANSES Påtalemyndigheten (ved politiet) har tatt en beslutning...